Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.01 11:51 - Икономиката на Китай се пропуква
Автор: krasimiryordanov Категория: Бизнес   
Прочетен: 2275 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 21.01 11:53

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
Икономика по команда

Китайският икономически модел е възхвялван от мнозина като успешна алтернатива на капиталистическата система на свободен пазар и частна инициатива. Все пак в продължение на 30 години страната отбеляза експлозивен растеж, превръщайки се във втората най-голямата икономика в света в абсолютни доларови стойности. Между 1989 и 2017, икономиката на Китай нарасна 14 пъти в реални стойности, което прави средно по 10% ръст на реалния БВП на година. В основата на този успех, бе миксираната икономика на лимитиран капитализъм в рамките на държавно управлявана икономика. Компаниите, които са доминантни в техните индустрии са под контрола на правителството, което пренасочва държавни проекти към тях. На всеки пет години, правителството очертава икономически план за следващата петилетка като посочва приоритетните индустрии, които да бъдат субсидирани от държавния бюджет и които банковата система (също преобладаващо държавна) да кредитира.

Накратко – държавните разходи бяха значителен фактор за растежа на икономиката на страната.

Цената

Цената на този растеж обаче се измерва в огромно по размер разширяване на банковите активи на страната, които нараснаха диспропорционално на икономическата активност и сега заплашват да доведат до банкова и икономическа криза. Напрактика през последните 10г. за поддържане на един и същ икономически растеж, банковата система трябваше да разширява своите активи и кредити с все по-високи темпове. Между 2008 и 2018, съвкупните банкови активи отчетоха ръст от над 4 пъти, а банковите кредити скочиха над 5 пъти. В тези цифри е включено т.нар. „сенчесто банкиране“, което не се включва в баланса на банковата система, но беше от ключово значение за финансирането системата и икономиката на страната. Нарастването на банковите активи за такъв кратък отрязък от време е безпрецедентно по своя мащаб. За същия период номиналният БВП на Китай се увеличи два пъти по-бавно, нараствайки от 32 трлн. юана през 2008 до прогнозираните 85 трлн. юана през 2017.

Графика 1 – Сравнение между нарастването на БВП и съвкупните банкови кредити в икономиката (т.нар. „общо социално финансиране“ обхваща официалното и сенчестото банкиране)

image

 

Източник: Данни на Китайската народна банка; Китайска комисия за регулиране на банките

В резултат на това, активите на банковата система (вкл. “сенчестото бакиране“) увеличиха своя дял до над 300% от БВП към 2018, спрямо 200% от БВП през 2008.

Графика 2 – Дял на банковите активи в БВП на Китай

image

Източник: Данни на Китайската народна банка; Китайска комисия за регулиране на банките

Слонът в стаята

Как функционира командната икономика на Китай? Накратко – държавно доминираната банкова система (около 90% от банковите активи са под директен или косвен контрол на правителството) финансира Китайската икономика, която от своя страна е доминирана от държавни корпорации (State-owned enterprises – SOE). И това става независимо от кредитния профил на съответната компания. Стига да е държавна и още по-добре – в приоритетна за правителството индустрия, банковият сектор с охота финансира нейните проекти при по-ниски от пазарните лихви и без оглед на рентабилността.

По данни на Министерство на Финансите на Китай, през 2018 г. 55% от агрегираните приходи на индустриалния сектор се дължат на SOE (150,000 компании), но същевременно последните „гълтат“ почти половината от кредитите на банковата система и 80% от съществуващите корпоративните бондове. Освен това, те допринасят за едва 30% от нетната печалба на индустриалния сектор. Активите на SOE към Септември 2018 надхвърлят 200% от БВП, нараствайки от 134% от БВП през 2007. Същевременно доходността от активите (ROA) на SOE спада от близо 5% през 2007 до под 2% през 2018. За сравнение – ROA на частния сектор в индустрията възлиза на около 7% през 2018, спрямо също толкова през 2008. Нещо повече – около 30% от всички SOEs са перманентно на нетна загуба от поне 2008 година.

image

Източник: Данни на Министерство на Финансите на Китай и Националната статистика

Всичко това загатва огромна неефективност при управлението на един сектор (на държавно управлявани компании), който е определящ за икономическото развитие на втората по големина икономика в света. А всяка неефективност води след себе си по-нисък икономически растеж. В случая, поради голямата ангажираност на банковия сектор в осигуряването на финансирането на държавните дружества, потърпевш неминуемо ще е и самият банков сектор.

Банковата система

Около 90% от банковите активи са под директен или косвен контрол от страна на правителството. На китайските банки е позволено да отпускат кредити до 75% от депозитната база с цел да се контролира растежа на кредитите и системата да поддържа здравословен консолидиран финансов баланс. Банките в страната обаче заобикаляха тази регулация чрез емитирането на т.нар. WMP (Wealth Management Products), които са част от т.нар „сенчесто банкиране“ и представляват фондове на паричния пазар, които плащат по-висока лихва от стандартния депозит със същия матуритет. Същевременно те носят по-висок кредитен риск като инвестират набраните средства в корпоративни облигации с по-висок риск от корпоративните облигации на SOEs. Преследвайки по-висока доходност, населението инвестираше в тези WMP с презумпцията, че поради това, че се предлагат в клоновете на съответната държавна банка, те имат имплицитна гаранция от правителството (дежа вю: Фани Мей, Фреди Мак!). Разбира се такава на хартия не съществува.

WMP напрактика осигуряват финансиране на средно-големите частни компании в Китай и са важен канал на паричното предлагане. Структура на баланса на WMP обаче е крайно рискована. Огромна част от емитираните WMP са с матуритетен дисбаланс – активите по техните баланси са с матуритет по-голям от матуритета на задълженията. Задълженията към инвеститорите по 60% от тези фондове са с изискуемост от под 3 месеца, а по 20% от фондовете са с изискуемост от 3-6 месеца. Същевременно, средния матуритет на техните инвестиции е над 1 година (Източник: Reserve Bank of Australia). Това ги прави изключително уязвими в случай на ликвидни кризи и паника от страна на вложителите.

При икономическо забавяне, каквото Китай в момента определено преживява, и рецесия WMP ще са изправени пред проблем – при нараснали фалити в частния сектор WMP няма да могат изплатят обещаната доходност, както и част от главницата, а някои от тях дори цялата главница на вложителите. Веднъж узнали, че WMP не са гарантирани, както банковите депозити, паническите тегления от страна на населението са гарантирани.

Разбира се, този сценарий е много малко вероятен тъй като китайските власти биха се намесили и спасили спестителите за сметка на банките с цел потушаване на социалното недоволство. Така, рискът от спестителите ще се прехвърли на банките, но проблемът няма да изчезне. Напротив – замитането на WMP под „килима“ на банковите баланси допълнително ще подкопае капиталовата база на банковата система.

Агрегираният регулаторен капитал на банковата система на страната към края на Септември 2018 по данни на Централната банка възлиза на 18.2 трлн. юана, а делът на лошите заеми (NPL) към общите кредити възлиза на едва 1.87% (близо 2 трлн. юана). Ако делът на лошите заеми достигне 10% от общите кредити, то това би означавало че целият капитал на системата ще бъде заличен. И това е консервативен сценарий – при предишното банково преструктуриране през 1999, разходите за покриване на лошите кредити достигат 37% от общите кредити, или 25% от средно-годишният БВП на Китай за периода 1999-2010[1] (през 2010 официално приключи банковото преструктуриране след като Селскостопанската банка на Китай беше листната за търговия на борсата)

Време за плащане на сметката?

Така търговската война между САЩ и Китай е само върхът на айсберга и съвсем не основната причина за икономическите проблеми на най-многолюдната страна в света. Проблемите се коренят дълбоко в икономическия модел на Китай, основан на доминиране на държавата в икономиката, стимулиране на растежа чрез финансиране на приоритетни отрасли на всяка цена без оглед на ефективността, но които в крайна сметка доведоха до огромни дългове и (засега) забавяне на растежа.

Припознавайки дисбалансите, властите промениха курса през Април 2017, очертавайки две взаимно изключващи се цели – управляващата партия обяви финансовия риск в банковата и финансова система за „риск на националната сигурност“. В същото време обаче с цел да не убие растежа, Централната банка инструктира търговските банки да запазят кредитирането на малкия и среден бизнес. Така, банките бяха инструктирани да намалят рисковете в балансите си като същевременно увеличат рисковото кредитиране.

Тази промяна на приоритетите доведе до забавяне на кредитирането, а икономиката през втората половина на 2018 допълнително се забави. В резултат БВП нарасна със 6.6% през 2018, което е най-бавният темп от почти три десетилетия. Продажбите на превозни средства отбелязаха спад през 2018 за първи път през последните две десетилетия, а Apple обяви че очаква спад на приходите от продажби от около 5% през Q4 2018, главно поради слаби продажби в Китай. Статистическото бюро на страната изнесе данни че производствената активост (PMI) е отбелязала спад през декември като поръчките за чужди пазари са се свили за седми пореден месец. А динамиката на вноса на стоки и услуги показа влошаване на вътрешното търсене. Вносът отбеляза 3%-тен спад през декември 2018 като преди това през годината растеше средно с 15% на годишна база.

Икономическите и финансови проблеми на Китай ще дадат своето негативно отражение и на световната икономика, тъй като през 2017 г. около 30% от растежа в глобален аспект се дължеше на китайския БВП.


[1] Guonan Ma (2006), “Who Pays China’s Bank Restructuring Bill?”


 
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: krasimiryordanov
Категория: Бизнес
Прочетен: 113402
Постинги: 10
Коментари: 49
Гласове: 15
Архив
Календар
«  Май, 2019  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031